Megling av båter

Blue Management AS er Autorisert Båtmegler i Norboat. Det er totalt 12 autoriserte Båtmeglere i Norge, og prosessen med salg foregår etter etablerte prosedyrer og rutiner: Dette trygger både selger og kjøper gjennom hele prosessen.

  • Oppgjør skjer på egen dedikert Klientkonto hos DnB
  • Kontrakter og egenerklæring skjer på standard maler fra Norboat
  • Blue Management AS tar 5% + mva i provisjon for salgsoppdraget minimum kr 10.000,- For oppstart faktureres kr 5.000,- som trekkes ifra endelig oppgjør