Salg av båtplasser

 – Sameieandeler

Salg av Båtplass
Blue Management AS er selger og megler av båtplasser. Ved å benytte deg av våre tjenester vil prosessen rundt markedsføring, kontrakter med pålagte vedlegg, oppgjør og registering av eierskifte foregå på en sikker og trygg måte for både selger og kjøper. Oppgjør skjer til en egen dedikert oppgjørskonto utenom selskapets vanlige drift. Her blir kjøpesummen stående inntil registering av eierskifte er utført av en heftelsesfri andel og originalt sameiebevis er sendt ny kjøper. Ved oppgjør til selger vil en oppgjørstilling som viser hele regnskapet for prosessen bli oversendt.

For selger betaler man 5% + mva i provisjon ved salg av plassen, minimum kr 10.000,- + mva. Prisen inkluderer all markedsføring, bilder, kontrakter og oppgjør. Som megler påser vi at man får tilbake andelskapitalens pålydende i tillegg til kjøpesummen og vi sørger for at kjøper bærer kostnadene ved eierskifte. Ved oppstart signerer man en egen oppdragsavtale og det blir utfakturert et beløp på kr 5.000,- + mva for oppstart som dekker markedsføringen. Dette beløpet blir fratrukket ved endelig oppgjør etter salget.

For kjøper sikrer man seg en trygg prosess for å overta en andel fri for heftelser og for at selger ikke mottar oppgjør før eierskifte er registrert og originalt sameiebevis er sendt deg som kjøper.

Eierskifte
Blue Management AS er utpekt av styrene som eneste aktør som kan gjennomføre en registering av eierskifte enten plassen selges privat.

Et eierskifte kan kun skje ved at selger pr post sender oss det originale sameiebeviset. Uten dette kan ikke eierskifte gjennomføres. Er det originale sameiebevis tapt/mistet/forlagt må et nytt utstedes. Det er en omfattende prosess som koster selger 4.000,- + mva. Ved oppstart på ett megler oppdrag skal originalt sameiebevis alltid sendes oss omgående.

Selve registeringen skjer ved at vi innfører ny eier inn i sameiets andelsregister. Vi reiser så fysisk til sameiets styreleder og får registrert ny eier før vi så fysisk reiser til sameiets forretningsfører for signering på overdragelsen. Kontrakten mellom partene legges inn som et vedlegg i Sumango som vi har tilgang til. En fysisk kopi legges inn i sameiets arkiv.

Eierskifte koster pr i dag kr 2.100,- + mva.

Kontrakter og oppgjør
Det er fullt mulig å selge sin plass selv. Blue Management AS blir i slike tilfeller ofte bedt om av kjøper om vi kan ta kontrakt, oppgjør.

Vi tilbyr denne tjenesten for kr 4.000,- + mva. Vi lager da korrekt kontrakt med vedlegg mellom partene, får med nødvendige detaljer som: Navn, adresse, e-post, mobil, hele personnummer, pris og detaljer om andelskapital og registering av eierskifte. Vi lar oppgjør gå via vår dedikerte oppgjørskonto og foretar avregning når registering av eierskifte er utført og originalt sameiebevis er sendt kjøper.

På denne måte trygges både selger og kjøper et korrekt oppgjør og eierskifte for andelen.

Referanser

  • Sameiet Kaldfjorden Brygge
  • Sameiet Solsiden Marina
  • Sameiet A, B og C Kalvetangen Brygge
  • Sameiet Ødegaarden Brygge
  • Sameiet Skjongholmen Brygge
  • Sameiet Klekkervika Brygge