Utvikling av båthavner

Sameiemodellen

—Sameiemodellen er utviklet av Per Gunnar Flåten og Advokat Erik Bruusgaard hos Tenden & Co Ans i Tønsberg
—Modellen er i drift i 12 ulike sameier med meget godt resultat fra 2006.
—Modellen optimaliserer lønnsomhet og regulerer båtplass eier sine rettigheter.
—Per Gunnar Flåten har mer en 20 års erfaring fra Båtbransjen bla som Direktør for Marine Power International LTD (Brunswick Marine) og Daglig Leder i tidligere Norsk Marinadrift AS

Sameiet – organisering

—Sameiet registreres i Enhetsregisteret og får et eget organisasjonsnummer
—Tingsrettslig sameie med andeler lik antall båtplasser
—Grunnkapital legges inn tilsvarende 2- til 4.000,- pr andel
—Sameiet overtar bryggeanlegget med en egen kjøpekontrakt. Derav kan utviklers investering minimeres.
—Sameiet har et eget selvstendig styre
—Driftsinntekter i sameie via årlige felleskostnader
—Grunneier kan tilknytte en egen vaktmesteravtale for løpende inntekter fra sameiet

Hvorfor kjøpe båtplass?

—Investering som vil gi økt verdi på bolig
—Investering som kan gi meget god avkastning ved videresalg
—Investering som dekker et behov
—Investering som gir trygghet og tid til glede
—Ingen dugnadskrav, alt er velorganisert
—Mulighet for utleie