Takst og verdivurdering av havner

Verdivurdering av båthavner

Blue Management AS tilbyr takster av eksisterende havner basert på lokalisering, bryggenes beskaffenhet, status på vedlikehold, og tilgjengelige tjenester. For havner opp til 100 plasser leverer vi en takst for kr 25.000,- eks mva. For større havner, pris på forespørsel. Taksten vil for havne eier også være et utmerket dokument for å planlegge vedlikehold, utskifting og oppgradering samt grunnlag for å få ekstra rabatter på sine forsikringer etter TRYGG HAVN

Utviklingspotensiale eksisterende havner

Blue Management AS utfører egne rapporter basert på en takst som beskrevet over, som beskriver utviklingspotensialet for din/deres båthavn. Rapporten beskriver mulige prosesser som kan gjennomføres for å maksimere lønnsomhet og verdier. For havner opp til 100 plasser leveres en slik rapport for kr 25.000,- eks mva, for større havner pris på forespørsel.

Tilstandsrapport

Blue Management AS tilbyr havner tilstandsrapporter både vår og høst for bryggeanlegg over vann. Rapporten tar for seg alle komponenter over vann og påpeker eventuelle avvik. Tiltaks plan i prioriteringsrekkefølge medfølger. Tilstandsrapport leveres for kr 10.000,- eks mva for havner opp til 100 plasser, for større havner pris på forespørsel. Rapporter er godkjent som Trygg Havn hos ditt forsikringsselskap.

Referanser

 • Tromsø Marina AS
 • Solsiden Marina AS
 • Lahellegrunnen AS (Kongen)
 • Sameiet Klekkervika Brygge
 • Lyngørfjorden Eiendom AS
 • Agder Marina AS
 • Sameie A, B og C Kalvetangen Brygge
 • Tønsberg Marina AS
 • Larvik Marina AS
 • Ødegaarden Havn AS
 • Fedjekilen Båthavn
 • Storevahr Båtforening
 • verdivurdering og takst
 • VM.fl