Forretningsutvikling

Ledelsesprosesser

Management for Hire
Blue Management AS tilbyr ledelse av selskaper, både langsiktige og kortsiktige i et akutt behov. BM har bred erfaring i ledelse av små og mellomstore bedrifter.

Styrerepresentasjon
Blue Management AS er aktiv i styrerommet, og tilbyr styredeltagelse til små og mellomstore bedrifter.

Medarbeiderutvikling
Blue Management AS tilbyr å utvikle dine medarbeidere til et team som arbeider sammen mot et felles mål. Vi har utviklet egne modeller for medarbeiderprosesser hvor gjensidig feed-back og klare målkriterier for den enkelte ligger i bunnen av en prosess hvor bedriftens kunde er inkludert og bedriftens bunnlinje er det endelige målet for suksess!

Strategiprosesser
Blue Management AS tilbyr å gå inn i din bedrift og sammen med ledelse/styre lage en status analyse av virksomheten. Sammenfallende med bedriftens mål utformes en strategi for oppnåelse. Prosessen kan etter bedriften ønske også implementeres og følges opp av Blue Management AS, om ønskelig helt mot årlige kundeanalyser.

Markedsplaner
Blue Management AS kan sammen med bedriftens ledelse utarbeide en detaljert markedsplan for å oppnå bedriftens mål og budsjett. Markedsplan kan lages ned til aktivitetsplan nivå, hvor man også inkluderer eventer for ansatte for å oppnå maksimal effekt.

Administrasjon

Administrasjon av mindre selskaper
Blue Management AS tilbyr tjenester til kvalitetssikring budsjettarbeid, fakturering, mellomledelse og administrative oppgaver

Kalkyle, Anbud og Prosjektledelse
Blue Management AS tilbyr å deg hjelp med kalkyler i forbindelse med prosjekter, investorpresentasjoner, anbud på tjenester og prosjektledelse

Drift og utleie av Marina og Næringseiendom
Blue Management AS har utstrakt erfaring i drift av havner for 3 part. Både utleie av båtplasser og landarealer/bygg i tilknytning til en båthavn. Vårt kontaktnettverk innenfor båthavner er meget stort både kunder, leverandører og en samlet båtbransje.